Beroep Vaktherapeut

Wist je dat…?

Beroep Vaktherapeut

Wist je dat…?

vaktherapie de overkoepelende naam is voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie en psychomotorische therapie?

je goed met mensen moet kunnen omgaan en ook kennis van ziektebeelden nodig hebt?

vaktherapeut voorheen creatief therapeut werd genoemd?

je als vaktherapeut ook met gedetineerden kunt werken?

je ook verantwoordelijk bent voor inkoop en beheer van de materialen waarmee je werkt? En dat je hiervan een administratie bijhoudt?