Beroep Verpleegkundig specialist

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Verpleegkundig specialist

Wat ga je doen in dit beroep?

Als verpleegkundig specialist combineer je verpleegkundige behandelingen met medische handelingen binnen je eigen deskundigheidsgebied. Je werkt zelfstandig naast een huisarts of medisch specialist en neemt taken van hem of haar over.

Je bent gespecialiseerd in een bepaald gebied van de gezondheidszorg. Zo werk je bijvoorbeeld met patiënten die een hart-, huid- of longaandoening hebben. Of met mensen met een psychische ziekte. Ook kun je werken met een specifieke doelgroep, zoals ouderen, kinderen of pasgeborenen.

Je hebt gekozen uit één van de verschillende verpleegkundige specialismen:

  • acute zorg bij somatische aandoeningen
  • chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • geestelijke gezondheidszorg

 Meestal houd je zelf een spreekuur. Je verricht lichamelijk onderzoek, stelt diagnoses, bepaalt de behandeling en voert deze zelfstandig uit. Je geeft informatie over een operatie, interpreteert laboratoriumtests, bespreekt uitslagen met patiënten en geeft voorlichting. Je bent ook bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Je leert de patiënt zoveel mogelijk zelf de regie te nemen over zijn zorg en ondersteunt daarin.

Als verpleegkundig specialist GGZ lever je verpleegkundige behandeling en begeleiding aan cliënten met complexe GGZ-problematiek. Je verricht ook psychiatrisch onderzoek bij je patiënten, en bent bevoegd om behandelingen te declareren in de GGZ.

Als verpleegkundig specialist mag je fungeren als regiebehandelaar. Dit betekent dat je eindverantwoordelijk bent voor (de regie van) het behandeltraject. Dit maakt jou de verbinder tussen de diverse zorgverleners in het behandelteam.

Een belangrijke taak van de verpleegkundig specialist is meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de patiënt en van de zorg. Dit doe je bijvoorbeeld door je met innovaties en onderzoek bezig te houden. Je leert tijdens de opleiding praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen. De nadruk ligt hierbij vooral op het interpreteren van de onderzoeksresultaten zodat je deze in de praktijk kunt toepassen.

Als verpleegkundig specialist ben je expert op jouw vakgebied. Een deel van je taken ligt daarom ook op het gebied van onderwijs. Je geeft bijvoorbeeld les aan zowel verpleegkundigen als aan arts-assistenten en soms zelfs ook aan medisch specialisten. Verder geef je ook voorlichting aan bijvoorbeeld patiëntenorganisaties.

Het beroep verpleegkundig specialist lijkt op dat van de physician assistant. Maar waar een physician assistant alleen medische taken verricht, geeft een verpleegkundig specialist ook (langdurige) zorg aan specifieke groepen patiënten. In de praktijk is dat verschil soms genuanceerder. Zo kan het voorkomen dat een verpleegkundig specialist in een ziekenhuis uitsluitend medische taken heeft.