Beroep Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige

Hoe ziet je loopbaan eruit?

Je kunt overal aan de slag!
Je kunt met de opleiding MBO- of HBO-Verpleegkunde in heel veel functies en sectoren aan de slag (dus niet alleen in instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg). Bijvoorbeeld in de thuiszorg als (wijk)verpleegkundige, als groeps-woonbegeleider in de gehandicaptenzorg of als verpleegkundige in een ziekenhuis. Bijna alle verpleegkundigen werken in loondienst voor één van de vele soorten zorginstellingen. Er is ook een aantal vrijgevestigde (zelfstandige) verpleegkundigen.

Door de keuze voor een werkplek of voor de mensen met wie je werkt, kun je je loopbaan zelf sturen en er afwisseling in aanbrengen.

Specialiseer je in de richting van je keuze!
Met interne cursussen of aanvullende opleidingen kun je je verder specialiseren of een andere richting inslaan. Denk bijvoorbeeld aan de post HBO-opleiding SPV om sociaal-psychiatrisch verpleegkundige te worden of aan cursussen waarbij je je verdiept in de problematiek van een bepaalde patiëntencategorie zoals verslaafden, kinderen of ouderen.

Wanneer je je verder wilt ontwikkelen in de GGZ is de registratie tot erkend cognitief gedragstherapeutisch werker een waardevolle bijdrage aan je professionele bagage. Lees meer over de specialistische opleiding tot cgw’er op de site van de VGCt. Zie hiervoor de pagina Extra info.

Verbreed je taken: lesgeven of leiding geven...
Met aanvullende scholing op het gebied van management, gesprekstechnieken of coördinatie kun je verder komen in dit vak. Je kunt bijvoorbeeld leraar, praktijkbegeleider of -coördinator, hoofdverpleegkundige of verpleegkundige op managementniveau worden. Je besteedt dan minder tijd aan uitvoerende taken en bent meer aan het regelen en coördineren.

Is er werk?
De laatste jaren doen steeds meer mensen een beroep op de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien is de instroom van nieuwe (gediplomeerde) medewerkers relatief laag. Er is dus volop vraag naar personeel! (UWV)

Steeds meer ouderen hebben hulp nodig. Mensen bereiken een hogere leeftijd dan vroeger en problemen als dementie komen vaker voor. In verpleeghuizen is daarom veel werk.

Bovendien wordt de maatschappij voortdurend ingewikkelder, nemen sociale structuren zoals intensief contact met buren of familie af en worden de verwachtingen die men aan zichzelf stelt hoger. Door deze ontwikkelingen kun je stellen dat er een grote en toenemende behoefte is aan psychiatrisch verpleegkundigen. Verpleegkundigen worden daarnaast steeds zelfstandiger en professioneler en nemen meer taken over van artsen.

Al deze ontwikkelingen zijn gunstig voor jouw kansen op een boeiende baan!

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je weten welke loopbaanmogelijkheden er voor jou zijn in de sector zorg, welzijn en sport? Vraag dan een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.