Beroep Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige

Past het bij je?

Iemand die heel angstig is door stemmen die hij hoort, aan zelfmoord denkt of anderen aanvalt en dreigt te verwonden: als psychiatrisch verpleegkundige moet je in deze situaties duidelijkheid en zekerheid aan een patiënt kunnen geven, en hem hiermee om leren gaan. Hiervoor moet je direct kunnen zijn, regels kunnen stellen en -ook in onverwachte situaties- consequent en doeltreffend kunnen handelen. Soms is dat tegen de wil of het inzicht van een patiënt in, en dan moet je stevig in je schoenen staan.

Psychiatrische patiënten hebben niet altijd zicht op hun eigen problematiek en de stoornissen in hun functioneren. Om dat inzicht te vergroten, heb je als verpleegkundige geduld en inlevingsvermogen nodig.

Patiënten stuiten vaak op onbegrip van hun omgeving, wat het moeilijker maakt om daarin weer normaal te functioneren. Voorlichting geven aan familie en vrienden en aan de patiënt zelf hoort daarom bij je werk. Je moet informatie helder kunnen overbrengen en je daarbij kunnen verplaatsen in de behoefte van de ander. Voor het schrijven van rapportages, de overdracht en het overleg met andere hulpverleners komen goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ook van pas.

Kortom, wat je nodig hebt is:
- geduld kunnen combineren met zeker en direct handelen
- consequent kunnen zijn
- inlevingsvermogen
- zowel mondeling als schriftelijk goed informatie kunnen overbrengen

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.