Beroep Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Een psychiatrische stoornis beïnvloedt het functioneren van iemand. Dit kan tot uiting komen in lichamelijke reacties (verwaarlozing van de lichaamshygiëne, overmatig zweten), psychische reacties (verwardheid, angst, depressiviteit) of in onvermogen om sociaal te kunnen functioneren (conflicten, geen contacten leggen).

Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg ondersteun je patiënten door hen te leren omgaan met hun psychische handicap en ondanks hun stoornis zo optimaal mogelijk te functioneren; hetzij door weer zonder begeleiding voor zichzelf te kunnen zorgen, hetzij met behulp van blijvende ondersteuning.

Om vast te kunnen stellen welke zorg en behandeling iemand nodig heeft, moet je de patiënt, zijn verleden en zijn situatie goed leren kennen. Samen met andere hulpverleners verzamel je hierover zoveel mogelijk informatie en begeleid je de patiënt bij het bereiken van doelen. Voorbeelden zijn dat de patiënt bepaalde gevoelens bij zichzelf gaat herkennen, agressief gedrag leert beheersen of zelfstandig structuur aanbrengt in dagelijkse bezigheden.

Zowel tijdens als na de behandeling probeer je complicaties en verergering van de symptomen te voorkomen. Je grijpt bijvoorbeeld tijdig in als een patiënt in een -voor hem- bedreigende situatie terecht komt of praat met de patiënt en zijn familie om hun relatie te verbeteren. De verzorgende taken zijn in dit beroep erg afhankelijk van het soort instelling waar je werkt.

Je werkt samen met verschillende andere deskundigen zoals psychologen, psychiaters, arbeidstherapeuten, maatschappelijk werkers, verzorgenden, (ortho)pedagogen en andere verpleegkundigen. Met hen voer je regelmatig overleg over de doelen en behandelmethoden. Daarnaast heb je te maken met andere instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en heb je contact met de familie en vrienden van patiënten.