Beroep Verpleegkundige in verpleeghuis

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Verpleegkundige in verpleeghuis

Wat ga je doen in dit beroep?

Als verpleegkundige in een verpleeghuis (VVT’er) of als verpleegkundige gerontologie geriatrie (VGG’er) zorg je voor oudere mensen die thuis niet meer kunnen worden verzorgd. Het kan ook gaan om mensen die worden ontslagen uit een ziekenhuis, maar die thuis niet verder kunnen revalideren. In een aantal gevallen zal het zo zijn dat mensen naast lichamelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben in de laatste fase van hun leven.

Verpleeghuizen
Verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren enorm veranderd: mensen gaan pas naar een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. Het gevolg is dat in verpleeghuizen alleen nog de meest kwetsbare ouderen wonen, die veel aandacht en zorg nodig hebben. Veel van de bewoners zijn dan ook ouder dan 80 jaar. Terwijl vroeger mensen gemiddeld ruim 2 jaar in een verpleeghuis woonden, is dat nu nog maar 1 jaar. De zorgvraag in een verpleeghuis is door deze ontwikkelingen veel complexer en intensiever geworden.

Woonzorgcentra
VVT’ers en VGG’ers kunnen ook aan de slag in een woonzorgcentrum, want ook hier wordt verpleegkundige hulp aangeboden. In een woonzorgcentrum wonen mensen ouder dan 65, die niet meer zelfstandig kunnen wonen en hulp nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. In woonzorgcentra is de zorgbehoefte van de bewoners minder complex dan in een verpleeghuis.

VVT’er
Als verpleegkundige in een verpleeghuis is het jouw taak de verzorgenden te adviseren en coachen om de kwaliteit van de zorg te versterken. Er wordt vaak een beroep op je gedaan voor specifieke verpleegkundige handelingen die de verzorgende niet mag verrichten. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een infuus. Je herkent ziektebeelden en veranderingen in de gezondheidstoestand van ouderen en onderneemt de nodige actie.

Daarnaast heb je een belangrijke sociale functie. Je probeert een vertrouwensband op te bouwen met de ouderen en geeft intensieve begeleiding aan ouderen met psychische, psychogeriatrische of sociale problemen. Ook onderhoud je contacten met de naasten/familieleden die de ouderen verzorgen, de zogenoemde mantelzorgers.

Je verricht je werk volgens zorgplannen en verpleegkundige diagnoses en stelt rapportages op. Je overlegt bovendien regelmatig met collega's, leidinggevenden en andere professionals, zoals verzorgenden, fysiotherapeuten en de specialist ouderengeneeskunde.

VGG’er
Als verpleegkundige gerontologie-geriatrie behandel je mensen met ouderdomsziektes. Dit kunnen geheugenproblemen zijn of problemen met de motoriek. Het kan zijn dat deze problemen samengaan met psychische klachten, en daardoor complex zijn om te behandelen. Jij brengt zo goed mogelijk het ziektebeeld in kaart en stelt een behandelplan op. Je uitgangspunt daarbij is de zelfredzaamheid van je cliënt. Je bekijkt dus wat je cliënt zelf kan. Daarnaast onderzoek je of familie en vrienden kunnen ondersteunen en stel je vast welke taken door een professional verricht moeten worden. Je werkt daarbij veel samen met artsen en andere verpleegkundigen.

Naast het behandelen van de ziektes houd je ook het verloop van de ziekte nauwlettend in de gaten. Daarbij help je ouderen omgaan met de gevolgen van het ziek zijn, bijvoorbeeld bij depressieve gevoelens. Je hebt ook contact met de naaste familie van de patiënten, bijvoorbeeld als de patiënten zelf niet meer in staat zijn om hun problemen te verwoorden.