Beroep Vertrouwensarts jeugd (AMK, Veilig Thuis)

Wat ga je doen in dit beroep?

Als vertrouwensarts werk je meestal bij een Veilig Thuis-organisatie. Deze organisaties adviseren en consulteren als er een vermoeden is van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Als vertrouwensarts ben je hierbij het eerste aanspreekpunt. Aan de hand van medische gegevens moet je kunnen vaststellen of het vermoeden gegrond is. Je onderzoekt dus het kind of de jongere waar het om gaat. Ook adviseer je collega’s over het beoordelen van medische gegevens in dossiers.

Voor meldingen die inderdaad om kindermishandeling blijken te gaan, regel jij de hulp. Daarvoor leg en onderhoud je de contacten met de relevante medische/hulpverlenende instanties, deskundigen en opvoeders.

Je bent er ook voor het ondersteunen en adviseren van particulieren, collega’s, externe hulpverleners. Naast ondersteuning en advies zorg je ervoor dat zij beschikken over de medische informatie.

Het is ook mogelijk dat je de maatschappelijk werker ondersteunt bij het houden van gesprekken met ouders en/of kinderen. Dit kunnen confrontatiegesprekken zijn om erachter te komen wat er precies is gebeurd.