Beroep Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Wist je dat…?

er in de Wet op de jeugdzorg staat dat er een vertrouwenspersoon moet zijn voor cliënten binnen de jeugdzorg? 

er een Kinderrechtenverdrag bestaat? In dit verdrag staan de rechten van kinderen in veel landen beschreven.