Beroep

Verzorgende-IG

In het beroep verzorgende-IG heb je verzorgende en begeleidende taken. Je helpt mensen die zichzelf voor kortere of lange tijd niet kunnen redden, bijvoorbeeld met opstaan, aankleden, eten en drinken. Ook bepaalde verpleegtechnische handelingen horen bij jouw werkzaamheden.

Beroep verzorgende-IG

Als verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) geef je zorg en begeleiding aan mensen die deze hulp tijdelijk of juist langdurig nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je helpt jouw cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven. Afhankelijk van je werkplek, kun je ook dagactiviteiten begeleiden.
Je werkt op basis van een zorgplan, dat jij hebt helpen opstellen. Dit zorgplan voer je samen met de andere zorgverleners van je zorgteam uit.

Je mag als verzorgende-IG ook verpleegtechnische handelingen verrichten. Je dient bijvoorbeeld medicijnen toe of brengt een katheter in. Verder onderhoud je contact met de familie en huisarts van jouw cliënten. Soms komt daar ook contact met de fysiotherapeut, verpleegkundige of het maatschappelijk werk bij. Huishoudelijk taken horen ook bij jouw beroep.

Als jij mensen langdurig begeleidt en verzorgt, kun je een hechte band met ze opbouwen. Zij zijn blij met jouw zorg en aandacht.

Verzorgende-IG worden?
In dit beroep heb je keuze uit verschillende werkvelden: je kunt verzorgende-IG worden in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg.

Kun jij je inleven in mensen? Kun je zelfstandig én in een zorgteam werken? En ben je ook nog eens zorgzaam en verantwoordelijk ingesteld? Check dan snel of je ook de andere zorgskills hebt die nodig zijn voor het beroep verzorgende-IG.

Ga mee op stap in de thuiszorg met verzorgende Rens van zorginstelling Pieter van Foreest.

De beroepenfilm is gemaakt op initiatief van ActiZ.

Campagne Open Armen - verzorgende in een zorginstelling

Filmpje gemaakt door vlogger Niek in het kader van de Week van Zorg en Welzijn 2017