Beroep Wijkverpleegkundige

Wist je dat…?

de functie van wijkverpleegkundige een van de meest veelzijdige functies is?

dit is omdat je als wijkverpleegkundige de hele zorg rondom de cliënt moet coördineren? Dus ook met de huisarts, de specialist, de mantelzorgers, je collega's en andere hulpverleners zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

je als wijkverpleegkundige zelf met de cliënt bepaalt welke zorg er nodig is? Je bent daarin heel zelfstandig. 

je als wijkverpleegkundige soms ook voor een stoma of katheter moet zorgen? Een stoma is een zakje dat bevestigd wordt aan een opening in de buik en waarin de ontlasting van een patiënt wordt opgevangen, een katheter is een soort slangetje waardoor urine wordt afgevoerd.

er een post HBO-opleiding bestaat waarbij je specifiek tot wijkverpleegkundige wordt opgeleid?