Beroep Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Wat ga je doen in dit beroep?

Als woonbegeleider gehandicaptenzorg observeer, verzorg, begeleid en stimuleer je mensen met beperkingen (gehandicapten) die in een instelling of gezinsvervangend tehuis wonen, bij hun dagelijkse bezigheden. Dit kunnen mensen zijn met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Hen zo zelfstandig mogelijk laten leven is een doel dat je bij de begeleiding nastreeft.

Belangrijk is dat je een prettige sfeer in huis creëert. Tenslotte is dit voor de bewoners hun thuis. Het is belangrijk dat je bewoners in deze thuissituatie zoveel mogelijk zelfstandig dingen laat doen en ze stimuleert om bijvoorbeeld hun vrije tijd in te vullen, boodschappen te doen, te reizen en met relaties om te gaan.

Ook organiseer je bijvoorbeeld activiteiten, in groepsverband of individueel. Je kunt ook heel praktische hulp bieden door te ondersteunen bij het opruimen van de kamer of door iemand met verstandelijke beperkingen te leren zelfstandig boodschappen te doen. Daarnaast kun je mensen vaardigheden aanleren die zij zichzelf moeilijk eigen maken. Soms zul je daarbij creatieve oplossingen moeten denken. Bijvoorbeeld klittenband in plaats van veters, zodat iemand zichzelf toch kan aankleden.

Al deze werkzaamheden behoren tot een begeleidingsplan dat je meestal zelf opstelt, evalueert en aanpast. Je stemt daarin de ondersteuning af op de behoeften van de cliënt. Tijdens de uitvoering van het plan coördineer je de taken van medewerkers als helpende en verzorgende. Jij bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning.

De begeleiding en ondersteuning van ouders of andere familieleden is aan jou toevertrouwd. Je voert gesprekken met hen en overlegt over moeilijkheden en mogelijkheden. Teamoverleg en afstemming met school, werkplek of andere hulpverleners behoren eveneens tot je taken. Verder rapporteer je aan andere professionals die bij de begeleiding betrokken zijn.