Beroep Woonbegeleider psychiatrie

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Woonbegeleider psychiatrie

Wat ga je doen in dit beroep?

Als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg observeer, verzorg, begeleid en stimuleer je mensen met psychiatrische problemen die in een instelling wonen. Het doel is dat zij na enige tijd weer zelfstandig kunnen wonen. Als dat niet haalbaar is, wordt gestimuleerd de bewoners toch zoveel mogelijk een normaal bestaan te laten leiden. Het is ook mogelijk om als ambulant begeleider te werken. Dan begeleid je psychiatrische cliënten die zelfstandig wonen.

Op basis van een behandel- of begeleidingsplan dat je zelf opstelt, evalueert en aanpast, probeer je de bewoners te stimuleren in hun ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze weer zelfstandig verder kunnen met hun leven. Je organiseert activiteiten en voert deze uit, maar zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er koffie- en theepauze wordt genomen. Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat de bewoners zich thuis voelen in de instelling en dat zij zo zelfstandig mogelijk leven.

Activiteiten en (therapeutische) gesprekken kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Je kunt ook heel praktische hulp bieden door te ondersteunen bij het vinden van werk, te begeleiden bij het kiezen van een geschikte school of de mensen te laten deelnemen aan leer- en ervaringstrajecten.

De begeleiding en ondersteuning van het 'thuisfront' speelt een belangrijke rol. Je voert gesprekken met de familie en spreekt over de moeilijkheden en mogelijkheden die je tegenkomt.

Je werkt in teamverband met je collega's en vaak ook met hulpverleners van andere organisaties. Je onderhoudt nauwe contacten met elkaar om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.