Beroep Woonbegeleider psychiatrie

Wist je dat…?

een woonbegeleider ook wel pedagogisch medewerker of persoonlijk begeleider of begeleider wonen wordt genoemd?

er in de geestelijke gezondheidszorg nog steeds personeelstekorten zijn? Alle kans dus dat je als woonbegeleider hier snel een leuke baan vindt!

je bijvoorbeeld ook kunt werken met autistische kinderen en jongeren die in een instelling wonen?

je als woonbegeleider ook mensen in hun eigen huis kunt begeleiden? Je ondersteunt dan cliënten bij het zelfstandig wonen. Dit wordt ambulante woonbegeleiding genoemd.