Beroep

Ziekenhuisarts

Als ziekenhuisarts ben je een generalist die breed inzetbaar is. Je hebt algemene taken, waarbij je zowel zorg levert als coördineert. Door het vervullen van jouw taken, borg je de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van basis medische zorg.

Zorg verlenen

Je geeft algemene medische zorg aan patiënten op elke verpleegafdeling van het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan: Cardiologie, Nierziekten , Reumatologie, Longziekten en Psychiatrie. Je houdt je bezig met onder andere:

•    de zorg voor, tijdens en na een operatie
•    wondgenezing
•    voeding en stofwisseling
•    infectie en afweer
•    behandeling met geneesmiddelen

Zorg coördineren
Daarnaast vervul je een rol in het coördineren van zorg voor de patiënt, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis. Hierbij heb je aandacht voor het lichaam, de geest en de omgeving van je patiënt.

Jouw uitganspunt is de zogenaamde ‘patiëntgecentreerde zorg’. Dat wil zeggen dat je de eigen regie van patiënten stimuleert: je informeert ze op zo’n manier dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze ondersteund willen worden.

Ben jij klaar om generalistische zorg te bieden en coördineren?