Beroep Zorgmanager

Wist je dat…?

je voor je werk soms ook naar vergaderingen en bijeenkomsten buiten de instelling gaat?

je als zorgmanager soms moet overwerken?