Voorlichter

Alex van Son

Voorlichter

Alex van Son

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

Functie: vertrouwenspersoon jeugdzorg

Ik ben sinds 2002 werkzaam als vertrouwenspersoon jeugdzorg bij het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het AKJ is een onafhankelijke organisatie.

De taak van de vertrouwenspersoon is om jongeren en ouders, die vragen en klachten hebben over jeugdzorg instellingen, bij te staan. Jeugdzorg instellingen zijn: BJZ (bureau jeugdzorg); jeugdzorg aanbieders; RvdK (raad voor de kinderbescherming).

Als jongeren of ouders contact opnemen probeer ik duidelijk te krijgen wat de vraag of de klacht is; ook wil ik weten wat al zelf is gedaan om het probleem op te lossen. Op basis van die informatie, geef ik advies en informatie.
De bedoeling is om handvatten te geven, zodat jongere en ouders zelf verder actie kunnen ondernemen. Vaak is dit voldoende.

Het komt ook voor, dat de jongere of de ouder zelf geen actie durft te nemen, of dat de actie niet het gewenste effect heeft. Het is dan de taak van de vertrouwenspersoon, om samen met de jongere of de ouder, actie te ondernemen. Dit kan bestaan uit het samen schrijven van een klacht(brief); het samen aangaan van een gesprek met een medewerker van de jeugdzorg instelling.
Ook kan het zijn dat samen een klachtenprocedure wordt doorlopen.

Bij al deze activiteiten gaat de vertrouwenspersoon uit van de zienswijze van de jongere of de ouder; de vertrouwenspersoon is partijdig voor hen.

Opleiding
Er bestaat geen specifieke opleiding voor vertrouwenspersoon.
De eisen zijn
- een HBO opleiding;
- goede sociale vaardigheden;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- analytisch vermogen;
- kunnen verplaatsen in de jongere en de ouder;

De specifieke kennis over de wet- en regelgeving wordt door het AKJ door interne opleiding bijgebracht.

Ik wil graag informatie geven over mijn beroep.

Vragen, waarvan de antwoorden met simpel Google werk te vinden zijn, zoals hoe lang duurt de opleiding en waar kan ik hem volgen enz. liever niet! .