Blog van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Blog van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Docent levensbeschouwing

13 mei 2011 door Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Als docent levensbeschouwing help je leerlingen met nadenken over wat voor soort mens zij willen zijn. Natuurlijk zijn leerlingen al mensen, zoals een beginnende docent ook al docent is. Een beginnende docent komt er pas al lesgevend achter wat het betekent om docent te zijn. En een jong mens komt er al levend pas achter wat het betekent om mens te zijn. Bij het vak levensbeschouwing leren we leerlingen om hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en met anderen te delen. Daarbij hoort dat leerlingen ook leren om naar elkaar te luisteren en zich in elkaar te verplaatsen. Het gaat niet zo maar om gevoelens en gedachten. Het gaat om zaken die leerlingen raken. Ieder mens maakt gebeurtenissen mee, die een diepe indruk achterlaten. Dat kan gaan om het winnen van een sportwedstrijd, om een sterfgeval of een geboorte, om ervaringen van gepest of geholpen worden, om echtscheidingen, verhuizingen, verwondering over de natuur. Dat soort zaken noemen we bestaanservaringen. Een betrouwbare gids bij levensvragen Daarnaast roept ons leven vragen op. Vragen waar we een antwoord op moeten geven om echt mens te kunnen zijn. In het vak levensbeschouwing willen wij leerlingen de ruimte geven om deze vragen te doordenken. We willen als docenten levensbeschouwing een betrouwbare gids zijn in het gezamenlijk zoeken naar voorlopige antwoorden. We willen leerlingen helpen te ontdekken wie zij zijn en wie zij willen worden. Voor zichzelf en voor anderen. Niet alleen laten wij leerlingen aan het woord. We kijken ook naar diverse religies en levensbeschouwingen. Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme en diverse filosofische stromingen. Welke antwoorden geven zij op bovengenoemde levensvragen? Levensbeschouwingen helpen mensen hun leven vorm te geven Onze benadering van deze levensbeschouwingen is niet puur theoretisch. We kijken niet afstandelijk naar de leer van een religie. We proberen juist heel concreet te laten zien dat religies bestaan uit levende mensen, die waardevolle antwoorden zoeken op gemeenschappelijke levensvragen. Omdat wij in een multiculturele samenleving leven en ook lesgeven aan multicultureel samengestelde klassen, is het goed dat leerlingen zien hoe de diverse levensbeschouwingen mensen helpen om hun leven vorm te geven, om lijden en verdriet een plaats te geven, maar ook om als gemeenschap er voor elkaar te zijn. Om het leven te vieren. De christelijke traditie en de traditie waarin leerlingen zijn opgevoed spelen daarbij een grote rol. Deze tradities hebben echter niet het laatste woord. In hun groei naar zelfstandigheid leren leerlingen namelijk om hun eigen antwoorden te geven en daar verantwoording over af te leggen. Om een heel mens te zijn.