Blog van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Blog van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Opleidingen Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

13 mei 2011 door Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Aan Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) studeer je theologie levensbeschouwing op bachelor of masterniveau. FHTL biedt twee geaccrediteerde bacheloropleidingen aan en een geaccrediteerde masteropleiding. Voltijdopleidingen * Bacheloropleiding Leraar Godsdienst Levensbeschouwing * Bacheloropleiding Godsdienst Pastoraal Werk Deeltijdopleidingen * Bacheloropleiding Leraar Godsdienst Levensbeschouwing * Bacheloropleiding Godsdienst Pastoraal Werk * Masteropleiding Master of Education Godsdienst Levensbeschouwing Met een opleiding van FHTL op zak maak je goede kansen op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar leraren godsdienst levensbeschouwing. Je komt ook in aanmerkingen voor een kerkelijke zending en maakt goede kansen om aan de slag te gaan als pastoraal werker of geestelijk verzorger, bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg, bij defensie of justitie.