Voorlichter

Jozefa Moonen

Voorlichter

Jozefa Moonen

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

Functie: Coordinator opleiding Biometrie

De opleiding Biometrie is een jonge opleiding (2002) aan de Hogeschool Zuyd, en begeeft zich op het grensvlak van techniek en gezondheidszorg. De biometrist is de specialist in het toepassen van medische technologie voor het meten aan de mens. De opleiding Biometrie heeft drie afstudeervarianten.
1. Medisch-technisch: in deze variant ligt het accent voornamelijk op de technische mogelijkheden van de medische technologie. Een biometrist ondersteunt de fabrikant van medische apparatuur om deze apparatuur verder te ontwikkelen en te introduceren in de gezondheidszorg, of past zijn kennis van meten en gegevensverwerking toe in een research-setting.
2. Klinisch-diagnostisch: deze variant is gestart in 2009 en leidt de biometrist op die (para)medici ondersteunt om de mogelijkheden die de techniek biedt beter toe te passen in de gezondheidszorg. Zo kan op basis van nieuwe meettechnieken sneller en nauwkeuriger vastgesteld worden of iemand ziek is en of de medicatie aanslaat. De werkplek van deze biometristen is een functieafdeling een ziekenhuis (hart- en longfunctie, radiodiagnostiek en klinische neurofysiologie).
3. Sportbiometrie: in 2011 start deze derde afstudeervariant. Deze biometristen zullen vooral metingen verrichten ter ondersteuning van de sportresearch en sportonderwijs. Hiertoe behoort zowel het domein van de individuele fysieke prestatieverbetering als de verbetering van de gebruikte materialen en trainingsapparatuur.

Een Biometrist is dus een expert op het terrein van meten aan het intacte menselijk lichaam.