Voorlichter

Margre Weeda

Voorlichter

Margre Weeda

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

Functie: Activiteitenbegeleider

Boogh activiteiten biedt dagbesteding en arbeidsbegeleiding aan mensen met een lichamelijke functiebeperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Voor de activiteitenuitvoering, advisering en begeleiding zijn ruim honderd deskundige medewerkers in dienst. Zij proberen de hindernissen die de beperkingen met zich meebrengen zoveel mogelijk op te vangen of te reduceren, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Ik volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening & Algemeen Sociale wetenschappen afgerond.