Voorlichter

Marlies Brandt

Voorlichter

Marlies Brandt

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

Functie: Muziektherapeut

Ik heb enige jaren als groepsleidster met verstandelijk gehandicapten gewerkt en kwam daar in aanraking met muziektherapie. Dit greep me meteen en ik heb de opleiding gedaan waar ik in 1989 bij afstudeerde. Sinds september 1989 ben ik voortdurend aan het werk geweest in o.a. de psychiatrie en de hulpverlening aan verstandelijk gehandicapten. Sinds juni 1993 werk ik als muziektherapeut in verpleeghuis Hullenoord. Hier werk ik met cliënten met de ziekte van Huntington, een ongeneeslijke, erfelijke, neurologische aandoening. Ik werk met betrekkelijk jonge mensen.