Voorlichter

Marloes van Dort

Voorlichter

Marloes van Dort

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

Functie: Logopediste

Logopedie is heel erg divers. Je kan met alle leeftijden te maken krijgen, alsook een heleboel verschillende problemen en stoornissen. Ik werk nu op een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Het werken met mensen is geweldig, zeker als je hen kan helpen!!