Voorlichter

Monique Dekker

Voorlichter

Monique Dekker

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

student / Leren en stage lopen

Functie: Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Studente aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb dit jaar stage gelopen als Leerplichtambtenaar en RMC trajectbegeleider bij de gemeente Utrecht. Ik heb van dichtbij kunnen zien waar onze jongeren tegenaan lopen. Via een presentatie van Huub Nelis van YoungWorks ben ik hier terecht gekomen.