Voorlichter

Tim Hofstra

Voorlichter

Tim Hofstra

Stel je vraag

Heb je een vraag voor een ChoozGuide? Dan gaat dat via e-mail, je vraag wordt dus niet gepubliceerd!

Functie: Tolk Nederlandse Gebarentaal

Ik ben Tolk Gebarentaal, Vertaal van Nederlands naar Gebarentaal, of andersom voor Doven én Horenden. Kijk op mijn website www.timtolkt.nl voor meer informatie.