Derde leerweg

Derde leerweg

Heb jij al gehoord van de leermanier: de derde leerweg? Deze variant van leren kom je tegen op het MBO en is vastgesteld door Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Ontdek hier wat deze manier van leren inhoudt en wat dit voor jou kan betekenen.

Flexibeler en sneller
De derde leerweg is flexibeler en sneller dan een standaard MBO-opleiding. Dit komt doordat deze leermanier geen wettelijke vastgestelde urennorm of studieduur kent. Ook is er geen minimumleeftijd. Wel kunnen de instroomeisen voor bepaalde opleidingen per MBO-school (ROC) verschillen. Informeer hiernaar bij de betreffende ROC.

Deze leerweg speelt in op de toename van herintreders en zij-instromers. Zo ben je bij een standaard MBO-opleiding verplicht om 200 tot 700 uur per jaar op school te zitten. Voor mensen met een gezin en/of werk is dit niet altijd mogelijk. Minder verplichte uren is dan een uitkomst.

Praktijk- en werkervaring
Bij de variant derde leerweg doe je als student praktijk- en werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Dat kan in de beroepsopleidende vorm: naar school en stage lopen. Of in de beroepsbegeleidende vorm: werken en leren. Hierbij heb je als student een arbeidsovereenkomst met een werkgever en vaak krijg je één dag in de week les.

Financiën
De derde leerweg wordt niet gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De derde leerweg is dus niet-bekostigd onderwijs. Onderwijsinstellingen mogen zelf de kosten bepalen voor de opleiding. Hierdoor kan het volgen van een opleiding volgens dit leertraject wel duurder zijn dan andere MBO-opleidingen. Ook ontvangt een leerbedrijf geen subsidie voor een praktijkleerplaats derde leerweg.

Het niveau
Het derde leerweg traject valt onder het MBO. Na het succesvol afronden van dit traject ontvangt de student dan ook een landelijk erkend MBO-diploma.

In het kort
-    Deze leerweg is geschikt voor studenten waarvoor het onmogelijk is om te voldoen aan de urennorm die bij BOL en BBL zijn vastgesteld.
-    De derde leerweg is een uitkomst voor afstandsonderwijs.  
-    Je kunt via het inservice-traject gaan werken voor een bedrijf of instelling waarbij je de opleiding ook kunt volgen. Of je kunt via het preservice-traject blijven werken bij je huidige werkgever (dus wanneer deze buiten de opleidingsbranche valt) en dan de opleiding volgen bij een ander bedrijf of instelling (dat binnen de opleidingsbranche valt).