Doorleren: kort en gemakkelijk

Doorleren: kort en gemakkelijk

De vier sociaal pedagogische opleidingen sluiten zo goed op elkaar aan, dat je na afronding van de opleiding heel goed aan een nieuwe opleiding kunt beginnen. Dit levert vrijstellingen op, waardoor je vervolgopleiding korter duurt.


De vrijstellingen

Hoeveel korter de vervolgopleiding duurt, is afhankelijk van het beleid van de onderwijsinstelling en soms ook van de leerweg die je kiest. Opleidingen via werkend leren duren vaak nog korter dan een opleiding waarbij je leert en stage loopt. Ook je ervaring speelt een rol.


Onderstaande opleidingen sluiten goed op elkaar aan. Informeer bij verschillende onderwijsinstellingen hoeveel studietijd je vooropleiding kan besparen!


Diploma Helpende Zorg en Welzijn

De opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Begeleider Specifieke Doelgroepen en Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3 duren normaal gesproken tweeënhalf tot drie jaar. Met het diploma Helpende Zorg en Welzijn kun je één van deze opleidingen in kortere tijd afronden.


Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang,
Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3

Je kunt vrijstellingen krijgen bij de volgende opleidingen als je een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3 op zak hebt:
- Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg: MBO niveau 4
- Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen: MBO niveau 4
- Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang): MBO niveau 4

Diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Persoonlijk Begeleider 4

Heb je één van de diploma’s Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Persoonlijk Begeleider op niveau 4, dan kun je vrijstellingen krijgen voor de HBO-opleiding Social Work. Deze opleiding duurt normaal gesproken vier jaar.


Vervolgopleidingen

Bij elke opleidingsbeschrijving op deze site zie je welke vervolgopleidingen goed mogelijk zijn.


Zie ook:

Onderwijsinstellingen vinden
Helpende Zorg en Welzijn: vervolgopleidingen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang: vervolgopleidingen
Begeleider Gehandicaptenzorg: vervolgopleidingen
Begeleider Specifieke Doelgroepen: vervolgopleidingen
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg: vervolgopleidingen
Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen: vervolgopleidingen
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang): vervolgopleidingen
Social Work: vervolgopleidingen