Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

De volgende zeven fondsen zijn de gezamenlijke eigenaar van de website YouChooz.nl: 

 • Stichting A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
 • O&O-fonds GGZ 
 • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
 • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
 • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
 • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
 • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)


Meewerkende werkgeversorganisaties:

 • ActiZ, organisatie van zorgondernemers
 • Beroeps Vereniging voor Managers in de Sport (BVM Sport)
 • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
 • Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang (de Branchevereniging)
 • Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
 • Ineen, organiseert de eerste lijn
 • Sociaal Werk Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)


Meewerkende werknemersorganisaties:

 • FNV
 • CNV
 • Nieuwe Unie ’91 (NU’91)
 • Federatie van Beroepsorgansaties in de Zorg (FBZ)


Een initiatief van...
GOBnet is in 1999 ontstaan op initiatief van de organisaties die later fuseerden tot Sectorfondsen Zorg en Welzijn. Deze organisatie werd in 2005 opgeheven. Voor de branches welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang werd een nieuw fonds opgericht, Fonds Collectief Belang (FCB). Voor zorg werden diverse nieuwe fondsen opgericht. Calibris (destijds OVDB) nam GOBnet over. In oktober 2009 kreeg GOBnet een nieuwe naam: YouChooz. Omdat Calibris per 1 april 2015 is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft zij het stokje overgedragen aan de bovengenoemde fondsen.