Fondsen

Fondsen

De volgende zeven fondsen de gezamenlijke eigenaar van YouChooz: 

  • A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
  • O&O-fonds GGZ 
  • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
  • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
  • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
  • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
  • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)


De fondsen zetten YouChooz in om instellingen in zorg, welzijn en sport te ondersteunen bij het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van personeel. Dit is in lijn met de doelstelling van de website zoals deze in 1999 door de oprichter, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, is vastgesteld.

 

Van 2005 tot april 2015 was Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) de eigenaar van YouChooz. Calibris is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en heeft het stokje op 1 april 2015 overgedragen aan de bovengenoemde fondsen. 


Zie ook:
Initiatiefnemers

Voor vragen op beleidsniveau:

Stichting A+O VVT (namens de zeven arbeidsmarktfondsen)

Secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag
070 - 376 58 87

info@aovvt.nl
www.aovvt.nl