Nieuws

Zorg voor patiënten met brandwonden

augustus 2017

De behandeling van mensen met kleinere brandwonden is niet overal gelijk. Dat zou wel moeten, vinden de experts. Daarom heeft Brandwondenzorg Nederland, samen met professionals uit de zorg, een richtlijn opgesteld. Deze heet: Zorg voor patiënten met brandwonden.

Iedereen de beste behandeling
Elk jaar lopen 80.000 mensen brandwonden op. Patiënten met ernstige brandwonden worden doorverwezen naar het brandwondencentrum in Groningen, Beverwijk of Rotterdam. Mensen met kleinere brandwonden krijgen een behandeling bij de huisarts, huisartsenpost of Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Met de nieuwe richtlijn krijgen ook zij de beste zorg. Er staan aanbevelingen in voor bijvoorbeeld wondbehandeling, pijnmanagement en nazorg.

Geïnteresseerd in werken met mensen met brandwonden? Bekijk het beroep brandwondenverpleegkundige.


Basiseisen voor gebruik zorgtechnologie

augustus 2017

Zorgtechnologie

Zorgverleners maken steeds vaker gebruik van technologie. Wat moeten zij minimaal weten en kunnen om die nieuwste technologische snufjes veilig te gebruiken? Dat heeft het NIVEL – Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg –vastgelegd. NIVEL deed dat samen met artsen, verpleegkundigen, operatieassistenten en klinisch fysici.

Lijst met basiseisen
Het resultaat is een lijst met basiseisen om robotchirurgie, elektrochirurgie en infuustechnologie veilig te kunnen toepassen. Deze minimale eisen van bekwaamheid kunnen onder andere worden gebruikt in de opleidingen Geneeskunde, Verpleegkunde en Operatieassistent.


Goede tijden voor afgestudeerden HBO-zorgopleidingen

augustus 2017

HBO-zorgopleiding

De arbeidskansen voor net-afgestudeerden van HBO-opleidingen in de Zorg zijn erg gunstig. Dat wisten we al, maar het is recent weer bevestigd met cijfers van de HBO-monitor.

Snel een baan
Van alle HBO-sectoren is de werkloosheid in de Zorg het laagst. Afgestudeerden vinden snel een baan. Moet jij nog beginnen met een studie in de Zorg? Ook dan is er goed nieuws: naar verwachting blijft de werkgelegenheid in deze sector toenemen.

Mooi meegenomen
Daarnaast ligt het uurloon van afgestudeerden in de HBO-sector Zorg flink hoger dan het HBO-gemiddelde: 15 euro versus 13,90 euro. Dat is mooi meegenomen!

Welk werkveld in de Zorg spreekt jou het meest aan?


Studeren in België populair

augustus 2017

België favoriet van studenten

Met studiefinanciering studeren in het buitenland? België is daarvoor het favoriete land, zeker bij studenten Geneeskunde en Psychologie. Dat zegt de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO.

Volledige bachelor of master
Sinds 10 jaar kun je je studiefinanciering meenemen naar een ander land. Zo heb je de mogelijkheid
een volledige bachelor of master te volgen in het buitenland. Elk jaar maken ruim 10.000 studenten gebruik van die mogelijkheid.

Absolute topper
De meeste studenten blijven in Europa of gaan naar de Verenigde Staten. De keuze valt ook nogal eens op Brazilië, Australië en Japan. Maar de absolute topper? Dat is dus ons buurland België.

Meer weten over studeren in het buitenland? Kijk op WilWeg.nl.


Beroep van de maand: verpleegkundige in ziekenhuis

augustus 2017

Verpleegkundige in ziekenhuis

Ben jij een zorgzaam type? En vind je het belangrijk dat patiënten in een ziekenhuis goede informatie krijgen over hun aandoening en behandeling? Dan zijn de ziekenhuizen op zoek naar jou! Er is namelijk veel vraag naar verpleegkundigen op MBO- en HBO-niveau.
Je assisteert de arts en geeft zorg volgens een zorgplan en verpleegkundige diagnose. Dit betekent dat je bijvoorbeeld infusen wisselt, sondes aanbrengt en wonden verzorgt. Ook let je erop dat patiënten hun medicijnen goed innemen.
    
Zin om je steentje bij te dragen? Lees dan meer over het beroep verpleegkundige in ziekenhuis. Of mail je vraag naar één van de voorlichters van YouChooz.nl.