Einde aan studentenstop Verpleegkunde HBO

juli 2018

Verpleegkunde studeren

Vanaf het studiejaar 2019-2020 laten bijna alle opleidingen Verpleegkunde HBO hun numerus fixus los. Dit hebben de hogescholen besloten na een advies van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV).

Slimme oplossingen
Op dit moment hebben 10 van de 17 opleidingen tot HBO-verpleegkundige (regieverpleegkundige) een studentenstop. Dat terwijl de zorg staat te springen om extra medewerkers! De numerus fixus is in het verleden ingevoerd omdat er te weinig stageplaatsen in ziekenhuizen waren. De hogescholen gaan nu, samen met zorginstellingen in hun regio, slimme oplossingen bedenken om meer studenten op stage te krijgen.

Verpleegkunde studeren
Alle voltijd-, deeltijd- en duale HBO-opleidingen Verpleegkunde trekken hun studentenstop in, met uitzondering van de Hanzehogeschool Groningen. Deze blijft voor de voltijdopleiding een numerus fixus hanteren. Wel wordt de instroom stapsgewijs verhoogd.

Wil jij volgend schooljaar Verpleegkunde HBO studeren? Niets houdt je meer tegen!


Terug naar het overzicht