Numerus fixus: 15 januari deadline

januari 2018

Studiekiezers opgelet! Op 15 januari 2018 sluit de inschrijving voor numerus fixus-opleidingen, opleiding die selecteren omdat ze slechts een beperkt aantal plaatsen hebben. Opleidingen kiezen voor numerus fixus bijvoorbeeld als de arbeidsmarkt beperkt is of als er even minder stageplaatsen zijn.

Specifiek voor zorgopleidingen
Je mag je voor maximaal 2 fixusopleidingen inschrijven. Daarop is een uitzondering bij Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Hiervoor kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor twee Geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor Geneeskunde en bijvoorbeeld Tandheelkunde.

Wil je je inschrijven voor een opleiding met selectie? Doe dat dus uiterlijk 15 januari via Studielink.

Complete lijst opleidingen met selectie
Op YouChooz staat bij de volgende opleidingen aangegeven (op de pagina Waar aanmelden) welke school een selectieprocedure hanteert:
HBO
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Fysiotherapie
Huidtherapie
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
Medische Hulpverlening
Mondzorgkunde
Optometrie
Orthoptie
Sportkunde
Toegepaste Psychologie
Verloskunde
Verpleegkunde HBO

WO
Biomedische Technologie
Biomedische Wetenschappen
Farmacie
Geneeskunde
Psychologie
Tandheelkunde
Voeding en Gezondheid


Terug naar het overzicht