Studie Farmacie in de lift

augustus 2019

Farmacie farmakunde

In 2018 studeerden 193 apothekers af aan de masteropleiding Farmacie. Dat waren er 18 meer dan in 2017. In dat jaar dreigde een tekort aan apothekers. Het aantal nieuwe apothekers in 2018 ligt nét boven het minimumaantal dat we in ons land nodig hebben.

Hoeveel nodig?
Volgens het Capaciteitsorgaan moeten jaarlijks minimaal 185 apothekers starten met de masteropleiding Farmacie. Dit orgaan onderzoekt hoeveel professionals er nodig zijn in de zorg en hoeveel studenten daarvoor moeten instromen in opleidingen.

Een mooie toekomst voor jou!
In de praktijk is de behoefte aan afgestudeerde apothekers groter dan dat aantal van 185. Dat komt omdat niet elke afgestudeerde uiteindelijk in de apotheek gaat werken. Heb jij interesse in geneesmiddelen en patiënten? Dan ga jij een mooie toekomst tegemoet met de opleiding Farmacie!


Terug naar het overzicht