Veel werk in de kinderopvang

februari 2018

Werk in de kinderopvang

Er is een groeiend tekort aan medewerkers in de kinderopvang. Dat meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.
Nu de economie aantrekt en ouders meer werken, gaan kinderen vaker naar de opvang. Het aantal pedagogisch medewerkers groeit alleen niet mee. Vooral in de buitenschoolse opvang (BSO) – de uren na schooltijd – is er te weinig personeel. Het probleem speelt in het hele land, maar de grootste nood bestaat op dit moment in de Randstad.

Nieuwe regels
Naar verwachting wordt het tekort alleen nog maar groter. Door nieuwe regels moeten er vanaf volgend jaar namelijk extra begeleiders komen op de babygroepen. Nu volstaat 1 medewerker per 4 baby's, vanaf 1 januari 2019 moet dat 1 medewerker per 3 baby's zijn. Daarnaast moet er dan voor alle kinderen een pedagogische mentor zijn. Ook daarvoor is extra personeel nodig.
Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).
 
Wil jij werken met kinderen? Dan heb je een uitstekende kans op een baan! Bekijk de beroepen pedagogisch medewerker kinderopvang, pedagogisch medewerker BSO en pedagogisch coach.


Terug naar het overzicht