Opleidingen welzijn

Opleidingen welzijn

Er zijn heel veel opleidingen waarmee je in welzijnsinstellingen aan de slag kunt. Daarbinnen zijn de sociaal pedagogische opleidingen bijzonder, omdat ze zowel op MBO- als HBO-niveau goed op elkaar aansluiten. Het gaat dan om:
- Entree: Assistent Dienstverlening en Zorg: MBO niveau 1
- Helpende Zorg en Welzijn: MBO niveau 2
- Pedagogisch Medewerker Kinderopvang: MBO niveau 3
- Begeleider Gehandicaptenzorg: MBO niveau 3
- Begeleider Specifieke Doelgroepen (Maatschappelijke Zorg): MBO niveau 3
- Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg: MBO niveau 4
- Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen:
MBO niveau 4
- Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang): MBO niveau 4
- Agogisch Medewerker GGZ: MBO niveau 4
- Thuisbegeleider: MBO niveau 4
- Social Work: HBO-niveau

De voordelen
Dat deze opleidingen goed op elkaar aansluiten, heeft een aantal voordelen: