Opleiding Advanced Nursing Practice

Wat leer je?

Wat leer je?
De masteropleiding Advanced Nursing Practice leidt HBO-afgestudeerde verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist. Tijdens de opleiding werk je op basis van evidence: je doet praktijkgericht onderzoek en implementeert een innovatie in je eigen organisatie.

Tijdens de studie verdiep je je bijvoorbeeld in verpleegkundig leiderschap, patiëntenzorg, professionalisering of klinisch redeneren en handelen.

Theorie
De precieze inhoud van de masteropleiding Advanced Nursing Practice is bij elke hogeschool anders. Zie ook: waar aanmelden.

Onderwerpen die mogelijk aan bod komen, zijn:

 • Evidence Based Practice
  Je ontwikkelt vaardigheden in het lezen en begrijpen van wetenschappelijk onderzoek. Je verwerft daarnaast vaardigheden die nodig zijn bij het toepassen van evidence based practice. Je kunt je richten op bijvoorbeeld epidemiologie van verpleegproblemen, richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk schrijven.
 • Klinisch handelen
  Hier staat het verzamelen van gegevens over en met de patiënt centraal, tijdens een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Door klinisch redeneren leer je deze gegevens te interpreteren en een mogelijke diagnose (hypothese) te stellen.
 • Effectieve communicatie
  Je komt te weten hoe je het beste communiceert met patiënten, familieleden, zorgverleners en andere betrokkenen.
 • Professionaliteit en maatschappelijk handelen
  Je leert hoe je de hoogste kwaliteit van zorg geeft op ethisch verantwoorde wijze. Je respecteert hierbij je medische, juridische en professionele verplichtingen.
 • Rolontwikkeling
  Je verdiept je in juridische aspecten van het werk, in verpleegkundige concepten of praktijkleerplannen.
   

Praktijk
Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats in de instelling waar je in dienst bent.

Vanaf dag 1 ben je bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de instelling waar je werkt. Daarnaast schrijf je in het eerste jaar een voorstel voor een onderzoek. In het tweede jaar resulteert dit voorstel in je masterthesis; je zet het onderzoek op en voert het uit.

Diploma
Als gediplomeerd verpleegkundig specialist kun je je registreren in 5 verschillende gebieden:

 • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Geestelijke gezondheidszorg