Opleiding Agogisch Medewerker GGZ

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Agogisch Medewerker GGZ

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding Agogisch Medewerker GGZ als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:
- MAVO/VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO

Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een ander MBO-diploma, bijvoorbeeld:

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen via een EVC-procedure laten erkennen. EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Zo’n procedure kan een (flinke) studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een leerlingfunctie als agogisch medewerker GGZ. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf.

Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de BOL-variant.

Aanvullende eisen
ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Zie ook:
Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring

Gaan leren: onderwijsinstellingen vinden