Opleiding Agogisch Medewerker GGZ

Wist je dat…?

een agogisch medewerker GGZ een MBO-opleiding heeft gevolgd, en een GGZ-agoog een HBO-opleiding?

veel GGZ-instellingen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen als je wilt werken of stage lopen? Niet zo gek. Je werkt immers met mensen. Een VOG vraag je aan op het gemeentehuis.

je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie?

je waarschijnlijk een studieduurverkorting kunt krijgen als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt? Met een EVC-procedure kun je laten testen welke relevante ervaring hierop van toepassing is. Zie ook: Eisen toelating.