Opleiding

Ambulancechauffeur

De opleiding Ambulancechauffeur duurt 7 maanden en bestaat uit 30 lesdagen. Als je voldoet aan de eisen voor toelating, kun je solliciteren bij een ambulancedienst. Wanneer je wordt aangenomen kun je beginnen aan de opleiding.

Studeren voor ambulancechauffeur

In de opleiding Ambulancechauffeur leert je medisch assisteren en rijden met een ambulance.

De ambulanceverpleegkundige is degene die de daadwerkelijke medische handelingen verricht, maar jij leert hoe je deze verpleegkundige kunt assisteren. Hoe reik je de juiste materialen en medicijnen aan? En hoe maak je die gebruiksklaar?

Daarnaast is er in de opleiding Ambulancechauffeur natuurlijk aandacht voor het vervoerstechnische gedeelte. Je krijgt een rijvaardigheidstraining, waarin je leert hoe je de patiënt verantwoord en comfortabel vervoert. Ook komt aan bod hoe je met een sirene en zwaailicht rijdt, en wanneer je dat volgens de wet mag doen.

Sommige delen van de opleiding Ambulancechauffeur volg je samen met studenten die de opleiding Ambulanceverpleegkundige volgen. Omdat jullie straks op de ambulance samen een team vormen, is het nuttig nu alvast samen te oefenen en trainen.

Tot slot is er in de opleiding Ambulancechauffeur aandacht voor samenwerking met andere hulpverleners, zoals de politie, de meldkamer ambulancezorg en het RIAGG.

Werken als ambulancechauffeur

Als ambulancechauffeur vervoer je patiënten van en naar het ziekenhuis. Samen met de ambulanceverpleegkundige ben je vaak de eerste hulpverlener ter plaatse. Je verricht dan medisch-assisterende handelingen.

Het filmpje is gemaakt door Ambulancezorg Nederland (AZN). Het is ontwikkeld voor de campagne 'De mensen van de ambulance' om mensen beter te informeren over de ambulancezorg, zodat ze meer begrip krijgen voor het werk