Opleiding Ambulancechauffeur

Wist je dat…?

trauma’s (bijvoorbeeld door de schrik na een ongeluk) zich vaak ook uiten in lichamelijke klachten? Tijdens de opleiding doe je hierover kennis op en leer je bijvoorbeeld ook hoe je trauma’s herkent en omgaat met mensen met een trauma.

je het getuigschrift van deze opleiding binnen één jaar nadat je in dienst bent gekomen als ambulancechauffeur moet behalen?

de Academie voor Ambulancezorg door de ambulancesector als enige opleidingsorgaan voor de ambulancezorg in Nederland én in de Nederlandse Antillen erkend is?

er een HBO-opleiding tot medisch hulpverlener bestaat? Deze opleiding Medische Hulpverlening leidt ook op voor het werken op de ambulance. Je kunt de opleiding volgen aan o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en aan de Hogeschool Utrecht.

je met de serious game 'Ambulance Control' in de huid kunt kruipen van de 112-centralist? Speel 'm hier: www.ambulancecontrol.nl.