Opleiding Apothekersassistent

Wat leer je?

Wat leer je?
Je leert tijdens de opleiding Apothekersassistent onder andere hoe je recepten afhandelt en medicijnen verkoopt. Je leert ook hoe je voorlichting geeft over het gebruik van medicijnen. Daarvoor moet je alles weten over de werking van geneesmiddelen. Daarbij leer je te begrijpen welke zorg cliënten nodig hebben en leer je hoe je respectvol en discreet met patiënten kunt omgaan.

Je leert hoe je in een team werkt, het recept verwerkt in de computer en hoe je de voorraad beheert. Op sommige ROC's kun je je daarnaast specialiseren in het bereiden van medicijnen.

Basis- en profieldeel
Tijdens deze opleiding krijg je te maken met verschillende algemene vakken en met taken die bij het beroep apothekersassistent horen. Denk daarbij aan:

  • algemene vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • beroepsgerichte taken als de uitgifte van medicijnen en advies en voorlichting geven.  


Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de vier beroepsspecifieke keuzedelen Farmaceutische patiëntenzorg, Aseptisch handelen en bereiden, Eerstelijns- en ketenzorg of Intra- en transmurale zorg. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.