Opleiding Audiologie-Assistent

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Audiologie-Assistent

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma

Een diploma vmbo-theoretische leerweg/MAVO met wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket is minimaal vereist voor toelating tot de opleiding. Ook moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B1/B2. Voorafgaand aan de opleiding vindt er een gesprek plaats. Het kan voorkomen dat je op basis van dit gesprek het advies krijgt de opleiding niet te doen.

Als je aantoonbaar beschikt over de juiste kennis door bijvoorbeeld diploma's van andere opleidingen of op basis van extra cursussen en werkervaring, dan word je direct toegelaten. Indien je niet over de juiste vooropleiding of voldoende relevante kennis beschikt, beslist de opleidingscommissie of je toegelaten wordt. De commissie besluit dit op basis van schriftelijke voorinformatie, een gesprek en (indien nodig) een toetsing van benodige kennis en vaardigheden.