Opleiding Audiologie-Assistent

Wist je dat…?

een vestibulair onderzoek een evenwichtsonderzoek is? Je evenwichtsorgaan zit namelijk in je oor.

de opleiding Audiologieassistent alleen start bij voldoende deelname? Er wordt een minimum van 10 en een maximum van 15 personen gehanteerd.

je de opleiding Audiologieassistent alleen kunt volgen bij de Stichting Audiologische Opleidingen in Utrecht?