Opleiding Begeleider in de GGZ met Ervaringsdeskundigheid

Wat leer je?

Wat leer je tijdens de opleiding?
De opleiding Ervaringsdeskundige in de GGZ is bedoeld voor studenten die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. Je komt te weten hoe je je eigen persoonlijkheid en ervaring inzet om anderen te begeleiden. Daarbij leer je omgaan met allerlei verschillende mensen.
Je onderzoekt je eigen ervaringsverhaal en dat van je medestudenten. Samen bespreken jullie hoe je met verschillende situaties in het werk kunt omgaan.

Je leert verder hoe je als ervaringsdeskundige kunt reflecteren, analyseren en een dialoog kunt voeren. Je doet ervaring op met het ondersteunen van individuele cliënten. Daarnaast leer je hoe je bijvoorbeeld een zelfhulpgroep voor cliënten of een workshop voor collega’s begeleidt.

Basis- en profieldeel
In het basis- en profieldeel krijg je te maken met verschillende algemene vakken en taken die bij het beroep ervaringsdeskundige GGZ horen. Denk bijvoorbeeld aan:
•    Engels, rekenen en burgerschap
•    beroepsgerichte vakken. Je leert onder meer hoe je de vraag van cliënten inventariseert en een bijdrage levert aan een ondersteuningsplan

Keuzedeel
In deze opleiding is het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid door het gehele lesprogramma verweven. Daarnaast besteed je extra aandacht aan dit onderwerp in het keuzedeel Ervaringsdeskundigheid. In dit keuzedeel leer je hoe je cliënten begeleidt bij hun herstel, terwijl je je eigen ervaringsdeskundigheid inzet.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Zo doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd.
Tijdens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.