Opleiding Begeleider in de GGZ met Ervaringsdeskundigheid

Wat zijn de kosten?

Kosten
Het lesgeld voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de GGZ varieert per MBO-school. Informeer bij het ROC van jouw keuze.
 
Vergoeding
Deze opleiding is er alleen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Je hebt geen recht op studiefinanciering, maar kunt wel een leerlingsalaris van je werkgever ontvangen. Het is zelfs mogelijk dat je leerbedrijf de kosten van je opleiding betaalt! Lees meer over studiefinanciering. Je vindt ook informatie op de site van DUO: www.duo.nl.

Wist jij dat iedereen tot 55 jaar tegen gunstige voorwaarden geld kan lenen bij de overheid om hun studiekosten te betalen? Deze studiefinanciering heet levenlanglerenkrediet. Het geldt ook voor mensen die een deeltijdopleiding volgen of een tweede Bacheloropleiding of Master willen doen na hun Bachelor en geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. Ook als je een voltijd bol-opleiding gaat volgen aan het mbo is het mogelijk dat je hier gebruik van kan maken. Lees de verdere voorwaarden op de website van DUO!