Opleiding Begeleider in de GGZ met Ervaringsdeskundigheid

Wat zijn de kosten?

Kosten
Het lesgeld voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de GGZ varieert per MBO-school. Informeer bij het ROC van jouw keuze.
 
Vergoeding
Deze opleiding is er alleen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Je hebt geen recht op studiefinanciering, maar kunt wel een leerlingsalaris van je werkgever ontvangen. Het is zelfs mogelijk dat je leerbedrijf de kosten van je opleiding betaalt! Lees meer over studiefinanciering. Je vindt ook informatie op de site van DUO: www.duo.nl.