Opleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen (Maatschappelijke Zorg)

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je doelgroepen van alle leeftijden te ondersteunen en te begeleiden bij het zelfstandig wonen, bij hun dagbesteding of in hun vrije tijd. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking;
  • cliënten met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem 

Je werkt direct met deze cliënten. Daarom is het belangrijk om betrokken en integer met deze mensen te kunnen omgaan. Je leert hoe je ziet welk ondersteuning iemand nodig heeft en hoe je deze kunt bieden.

Je leert cliënten begeleiden bij de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Zo zorg je ervoor dat je cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in hun eigen omgeving en een interessante dagbesteding hebben.

Je werkt straks niet alleen in de woonbegeleiding of dagbesteding. Daarom leer je ook samenwerken in een team en hoe je lastige situaties met je leidinggevende kunt bespreken.  

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Thuisbegeleider, Agogisch medewerker GGZ, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Begeleider Specifieke Doelgroepen. Je richt je op het ondersteunen van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld door te zorgen dat de cliënten aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt binnen het MBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Ernstig meervoudige beperkingen of Verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 


Combinatieopleiding
Liggen jouw interesses zowel bij het verlenen van zorg als bij het begeleiden van cliënten in hun woon- en leefomgeving? Dan is de combinatieopleiding Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg iets voor jou! 

Na 3 jaar ontvang je 2 diploma’s en heb je kennis over lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid.
Bekijk de pagina Waar aanmelden voor de scholen die deze opleiding aanbieden.