Opleiding Bewegingswetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Bewegingswetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om toegelaten te worden tot de opleiding Bewegingswetenschappen heb je een VWO-diploma nodig.

Welk instroomprofiel?
Je wordt toegelaten met de volgende profielen:
- Natuur en Techniek (met biologie)
- Natuur en Gezondheid (met natuurkunde)

HBO-propedeuse
Heb je op het HBO een propedeuse gehaald, dan kun je ook worden toegelaten tot de bacheloropleiding. Voldoende wiskundekennis en natuurkundekennis is dan een aanbeveling. Soms moet je aantonen dat je de vakken biologie en Engels op VWO-niveau beheerst.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.