Opleiding Biologisch Medisch Analist

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Biologisch Medisch Analist leer je materiaal onderzoeken dat komt van levende organismen. Dit kunnen mensen, dieren, planten, schimmels of bacteriën zijn.

Als je kiest voor de medische sector leer je bloed, urine en ruggenmergvocht van patiënten te analyseren op de aanwezigheid van allerlei stoffen. Je bepaalt bloedgroepen, telt bloedcellen en stelt vast welke (bio-)chemische processen in het lichaam worden verstoord. Je analyses dragen je bij aan het stellen van een diagnose bij een patiënt.

Tijdens de opleiding verdiep je je ook in micro-organismen, als virussen, bacteriën en schimmels. Je leert hoe je grondstoffen en producten kunt controleren op aanwezigheid van deze micro-organismen. Je kunt dan straks in je beroep kwaliteitscontroles uitvoeren op voedingsmiddelen of op medicijnen.

Het is straks belangrijk dat je analyses uitvoert volgens bepaalde voorschriften. Deze zijn een onderdeel van het kwaliteitssysteem van het laboratorium. Je leert werken met geavanceerde apparatuur, computers en microscopen. En hoe je deze goed schoon houdt. Want hygiëne is in je toekomstige beroep erg belangrijk.

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis: vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je bereidt analyses voor en voert ze uit. Je bent bezig met biologie, scheikunde en natuurkunde

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Analisten: Allround Laborant (niveau 3), Chemisch-fysisch analist (niveau 4) en Biologisch Medisch Analist (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen. Je leert specifieke biologisch medische analyses uit te voeren, de resultaten te begrijpen en je onderzoekstechnieken te verbeteren. Verder leer je hoe je kennis overdraagt aan je toekomstige collega’s.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de keuzedelen Medische Microbiologie of Technische Microbiologie. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20% van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 70% van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.