Opleiding Biomedische Technologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Biomedische Technologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de opleiding Biomedische Technologie te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig met het profiel:
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid + Wiskunde B en Natuurkunde

Op de Technische Universiteit Eindhoven word je ook met andere profielen toegelaten, mits je de vakken Wiskunde B en Natuurkunde hebt gevolgd.

Andere vooropleiding?
Met een HBO-diploma of HBO-propedeuse wordt je niet direct toegelaten. Het kan per universiteit verschillen wat de aanvullende eisen zijn. Informeer bij de universiteit van je keuze naar jouw mogelijkheden.


 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.