Opleiding Biomedische Wetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Biomedische Wetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de opleiding Biomedische Wetenschappen te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig met het profiel:
- Natuur en Techniek (met biologie)
- Natuur en Gezondheid (met natuurkunde)

HBO-vooropleiding
Ook met een eind- of propedeutisch HBO-diploma kun je deze opleiding volgen. Je moet dan wel voldoende kennis hebben van scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde A of B op VWO-niveau (bijvoorbeeld een VWO-diploma of deelcertificaat). Op sommige universiteiten moet je ook het vak Engels op VWO-niveau beheersen.

Vrijstellingen
Heb je al een verwante universitaire opleiding gevolgd? Als je geplaatst bent, kun je een verzoek indienen tot vrijstellingen. Het is verstandig eerst advies te vragen bij de studieadviseur over hoe je dit precies moet doen.

Selectieprocedure
In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is. Kijk voor meer informatie op de pagina Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.