Opleiding Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) leer je alles over de maatschappelijke betekenis van sport. Je kunt er veel kanten mee op. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij een sportvereniging, buurthuis, buitenschoolse opvang of op een school.

Je leert om te gaan met verschillende soorten mensen. Je ontdekt hoe je verschillende doelgroepen, zoals kinderen of ouderen, motiveert om te (blijven) bewegen. Je leert vast te stellen welke sportactiviteiten voor welke doelgroep geschikt zijn. Ook kom je te weten hoe je sport- en bewegingsactiviteiten ontwikkelt en voorbereidt.

Ga je op een school werken, dan geef je bewegingsonderwijs en organiseer je sportactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. Tijdens de opleiding ontwikkel je daarom ook vaardigheden op het terrein van lesgeven.

Je doet verder kennis op over politieke verhoudingen binnen bijvoorbeeld gemeenten. Je leert hoe je kunt stimuleren dat er sportevenementen georganiseerd worden. En hoe je kunt helpen de kwaliteit van sportaanbieders in de regio te verbeteren.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je sport- en bewegingsactiviteiten voorbereidt, aanbiedt en uitvoert

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sport en Bewegen: Sport- en Bewegingsleider (niveau 3), Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4), Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (niveau 4), Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (niveau 4), Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport. Je leert in dit profieldeel onder meer hoe je een programma Sport en Bewegen opstelt voor buurt, onderwijs en sport, en hoe je de activiteiten uit het programma uitvoert.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Inspelen op innovatie of Werken in het buitenland. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dit betekent dat je minimaal 20 procent van je studietijd besteedt aan praktijk in de vorm van stages. De rest van de tijd ga je naar school.

Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.